Monday, Oct 25
Shoyu Chicken ng
Sweet Ginger Tofu vgn, ng
Roasted Veggies vgn, ng

Tuesday, Oct 26
Tofu Butternut Stew vgn, ng
Chicken a la King ng
Rice vgn, ng

Wednesday, Oct 27
Tempeh Stroganoff vgn, ng
Chicken a la King ng
Mashed Potatoes vgn, ng

Thursday, Oct 28
Sweet & Sour Chicken ng
Sweet & Sour Tofu vgn, ng
Rice vgn, ng

Friday, Oct 29
Turkey Meatloaf
Mashed Potatoes vgn, ng
Mushroom Gravy vgn, ng
Veg of the Day vgn, ng

Saturday, Oct 30
Chef’s Choice

Sunday, Oct 31
Chef’s Choice